foto1
Kraków - Sukiennice
foto1
Lwów - Wzgórza Wuleckie
foto1
Kraków - widok Wawelu od strony Wisły
foto1
Lwów - widok z Kopca Unii Lubelskiej
foto1
Lwów - panorama
Aleksander Szumański, rocznik 1931. Urodzony we Lwowie. Ojciec docent medycyny zamordowany przez hitlerowców w akcji Nachtigall we Lwowie, matka filolog polski. Debiut wierszem w 1941 roku w Radiu Lwów. Ukończony Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Dyplom mgr inż. budownictwa lądowego. Dziennikarz, publicysta światowej prasy polonijnej, zatrudniony w chicagowskim "Kurierze Codziennym". Czytaj więcej

Aleksander Szumanski

Lwowianin czasowo mieszkający w Krakowie

POLACY RATUJĄCY ŻYDÓW Z GETTA PRZEMYSKIEGO.
ZAGŁADA ŻYDÓW  PRZEMYSKICH (LESZEK MARIAN WŁODEK).

Polacy przemyślanie, ratujący Żydów przed śmiercią narażali swoje życie i rodzin. Pomoc dla Żydów okazało nie tylko Polskie Podziemie. Komenda Obwodu Armii Krajowej, Powiatowa Delegatura Rządu, a od września 1943 roku placówka Okręgowej Rady Pomocy Żydom dostarczały fałszywych dokumentów osobistych i żywności do dzielnicy, a następnie pomagały osobom i instytucjom ukrywającym Żydów oraz osłaniały je przed donosicielami. Główny ciężar ratowania osób pochodzenia żydowskiego spoczywał jednak na osobach prywatnych…
Znane mi są nazwiska tych polskich bohaterów, którym groziła śmierć za pomoc Żydom.

- Tadeusz Szymanowski,
- Marian Erchardt,
- Hemmerling (Niemiec)
- Maria Korpakowa
- Jan Tadeusz Korpak
- Kazimierz Dziadzic
- Jan Dziadzic
- Józefa Dziadzicowa
- Lusia Dziadzic
- Kucharczyk
- Wrona

Czytaj więcej: GETTO W PRZEMYŚLU

      WROGOWIE POLSKI

 Walka z Polską, Polakami i polskością  w ostatnim okresie nasiliła się. Do owej walki przyłączyło się grono nie tylko polskich naukowców planowo prowadzących kampanię dyskredytacji historycznych prawd. Jest to zjawisko groźne w swoim bezprecedensowym wewnętrznym wymiarze. Owe zabiegi popierane również przez określone koła zewnętrzne mają na celu nie tylko nieujawnianie prawd historycznych, ale służą poniżaniu Polaków w oczach światowej opinii, przy równoczesnym fałszowaniu historii. To nie jeden odosobniony przypadek prof. Krzysztofa Jasiewicza, który „ośmielił się” w miesięczniku „Focus historia” udzielić wywiadu na temat bezwzględności Judenratów w gettach żydowskich , czy też bandyckich zachowań  Jüdischer Ordnungsdienst - Żydowskiej Służbie Porządkowej podległej radom żydowskim – Judenratom w niemieckich gettach na terenach okupowanej przez Niemców Polski. Policja żydowska, albo tzw. „odmani” kolaborowała z Niemcami w gettach i niemieckich obozach koncentracyjnych, wykorzystywana była do rekwizycji majątków, tzw. kontrybucji nakładanych na Żydów przez Niemców, łapanek, eskortowania Żydów do niemieckich obozów zagłady i rozmaitych akcji eksterminacyjnych i deportacyjnych.

Czytaj więcej: WROGOWIE POLSKI

AFERY POLSKI PODZIEMNEJ 1939 - 1945 HONOR, ZDRADA, KAŹŃ...WIELKI POŁÓW HAUPTMANNA BULANGA

Ustalono, dzisiaj już ponad wszelką wątpliwość, że w ręce niemieckie, na skutek niefrasobliwości władz, a nie wykluczone, że i czyjejś zdrady dostały się liczne dokumenty z zasobów archiwalnych Oddziału II Sztabu Głównego WP. Były to przede wszystkim akta polskich attaszatów wojskowych za granicą i Ekspozytury III Oddziału II Sztabu Głównego WP w Bydgoszczy, gdzie działał osławiony mjr Jan Henryk Żychoń. Jednak, jak podaje znawca tego zagadnienia Leszek Gondek, w siedzibie bydgoskiej placówki wywiadowczej w ręce hitlerowskich oddziałów specjalnych "dostał się" tylko bilet wizytowy mjr Żychonia. Gdzie zatem Niemcy zdobyli tak bogaty materiał, demaskujący poczynania polskiego wywiadu, m.in. w Rzeszy?

Czytaj więcej: AFERY POLSKI PODZIEMNEJ 1939 - 1945 HONOR, ZDRADA, KAŹŃ...WIELKI POŁÓW HAUPTMANNA BULANGA   

Tadeusz Szybowski – aktor z „papieskiego” teatru | Centrum Kultury ...

SZANOWNI PAŃSTWO, BARDZO SERDECZNIE WITAM ,RÓWNOCZEŚNIE DZIĘKUJĄC ZARZĄDOWI ZWI ĄZKU ARTYSTÓW SCEN POLSKICH. ZA GOŚCINĘ I ŻYCZLIWOŚĆ OKAZANĄ NASZEJ FUNDACJI OCALENIA KULTURY KRESOWEJ

"LOŻA" SCENA ZWIĄZKU ARTYSTÓW SCEN POLSKICH PEŁNI PATRONAT NAD NARODOWĄ SCENĄ I FAKT GOSZCZENIA  FUNDACJI OCALENIA KULTURY KRESOWEJ JEST DLA NAS NIE TYLKO ZASZCZYTEM, ALE TEŻ HONOREM, IŻ NA SCENIE NARODOWEJ MOŻEMY PREZENTOWAĆ NIE TYLKO ZAPOMINANĄ LWOWSKĄ PIOSENKĘ, TĘ WYBITNYCH TWÓRCÓW I TĘ  ULICZNĄ, ANONIMOWĄ,

ALE TEŻ INNE ELEMENTY SZTUK PIĘKNYCH POWSTAŁYCH W LATACH II RZECZYPOSPOLITEJ . NIEJEDNOKROTNIE PIOSENKA LWOWSKA, JAK I TEKSTY WPROWADZĄ NAS PONOWNIE W JĘZYK LWOWSKIEGO BALAKU, CZY TEŻ   SZMONCESU. JERZY JANICKI MARTWIŁ SIĘ, ŻE BAŁAK I SZMONCES ZAGINĄ.PANIE JERZY ZAPEWNIAMY PANA, ŻE NIE DAMY TYM GWAROM ZAGINĄĆ.PRZEJĘLIŚMY DZIEDZICTWO KULTUROWE. PRZEKAZANIA  WSPÓŁCZESNYM I PRZYSZŁYM POKOLENIOM AKCEPTOWANE WARTOŚCI HISTORYCZNE, PATRIOTYCZNE, RELIGIJNE, NAUKOWE I ARTYSTYCZNE, MAJĄCE ZNACZENIE DLA TOŻSAMOŚCI I CIĄGŁOŚCI ROZWOJU KULTURALNEGO, DOWODZENIA PRAWDY I UPAMIĘTNIENIA WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH, KULTYWOWANIA POCZUCIA PIĘKNA I WSPÓLNOTY CYWILIZACYJNEJ.

ALE PAMIĘTAJĄC O NARODOWEJ SZTUCE PREZENTOWANEJ NA SCENIE "LOŻY" BĘDZIEMY ZAPRASZAĆ WYBITNE POSTACI POLSKIEJ KULTURY I SZTUKI, NIE TYLKO ZWIĄZANE Z PAMIĘCIĄ KULTURY KRESOWEJ.

ZAPROSZENIE NA INAUGURACYJNE SPOTKANIE Z KRAKOWSKĄ PUBLICZNOŚCIĄ OTRZYMAŁ OD NAS TADEUSZ SZYBOWSKI - LEGENDA POLSKIEGO TEATRU, WSKRZESZAJĄCY RÓWNIEŻ, CAŁKOWICIE ZAPOMNIANY JUŻ, TEATR RAPSODYCZNY MIECZYSŁAWA KOTLARCZYKA Z LAT 50. UBIEGŁEGO WIEKU.

ZAŚ TEATR  IMIENIA JULIUSZA SŁOWACKIEGO OBEJMOWAŁ LATA PRACY AKTORSKIEJ TADEUSZA SZYBOWSKIEGO POWIERZAJĄC MU PRZESZŁO 100 RÓL, PRZEZ CAŁE DZIESIĘCIOLECIA Z NIEZAPOMNIANĄ PREMIERĄ "KORDIANA" W MAJU 1956 ROKU, KTÓRĄ TEATR IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO OBJĄŁ PREMIERĄ PO 50 LATACH, A TYTUŁOWĄ ROLĘ KORDIANA POWIERZYŁ WŁAŚNIE TADEUSZOWI SZYBOWSKIEMU I RYSZARDOWI PIETRUSKIEMU W REŻYSERII NIEZAPOMNIANEGO BRONISŁAWA DĄBROWSKIEGO.

REKTOREM PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TEATRALNEJ IM. LUDWIKA SOLSKIEGO BYŁ WÓWCZAS, ZNANY MI OSOBIŚCIE, PROF. TADEUSZ BURNATOWICZ.

WOJCIECH HABELA, KTÓRY PROWADZI DZISIEJSZE SPOTKANIE Z PAŃSTWEM JEST SYNEM JERZEGO HABELI. JERZY HABELA  I ZOFIA KURZOWA SĄ AUTORAMI UNIKALNEJ KSIĄŻKI "LWOWSKIE PIOSENKI ULICZNE, KABARETOWE I OKOLICZNOŚCIOWE DO 1939 ROKU". W KSIĄŻCE ZAWARTE SĄ NUTY I TEKSTY LWOWSKICH PIOSENEK AUTORSTWA WYBITNYCH TWÓRCÓW, JAK TEŻ ULICZNE, ANONIMOWE. WIĘKSZOŚĆ PIOSENEK ZAWARTYCH W TEJ KSIĄŻCE TO PROGRAM "WESOŁEJ LWOWSKIEJ FALI" I JEJ TWÓRCY I REŻYSERA WIKTORA BUDZYŃSKIEGO.

URODZONY WE LWOWIE JERZY HABELA, PEDAGOG I WYDAWCA. STUDIOWAŁ NA POLITECHNICE LWOWSKIEJ I TEORIĘ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE MUZYCZNEJ. BYŁ MUZYKIEM, KOMPOZYTOREM, WYKŁADAŁ AKUSTYKĘ MUZYKI W WARSZAWIE, KATOWICACH I W INSTUCIE MUZYKOLOGII UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO. W LATACH 1964 - 1970 BYŁ PREZESEM KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW. ODZNACZONY SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI.

TADEUSZ SZYBOWSKI AKTOR Z "PAPIESKIEGO" TEATRU

Czytaj więcej: TADEUSZ SZYBOWSKI WYSTĘP W SPATiF (LOŻA - WRZESIEŃ 2018 ROK)